Svářečský dozor:

 

svářečský dozor

Svařování je zvláštní proces, při kterém dochází k vytvoření nerozebíratelného spojení strojních součástí i celých konstrukcí ze součástí jednoduchých tvarů. Tyto součástí jsou většinou z hutních
polotovarů (tyče, pásy, plechy, profily) někdy i výkovků a odlitků. Tento proces je široce zastoupen v mnoha strojírenských i stavebních firmách jako nedílná součást procesu výroby. Jako takový musí být kvalitně řízen a dozorován svářečským dozorem. Svářečský dozor je vykonáván dle normy ČSN EN ISO 14731 (v souladu s ČSN EN ISO 3834-1 až 5, ČSN EN ISO 14 554-1 až 2, ČSN EN ISO 13 214, ČSN EN 1011-1 až 8.

Svářečský dozor  je možné ve většině případů zajistit externím způsobem  a tím ušetřit náklady na stálého pracovníka.

 

Svářečský dozor dle normy ČSN EN ISO 14731:

 

  • Vykonávání svářečského dozoru dle normy ČSN EN ISO 14731.
  • Tvorbu svařovacích postupů WPS.
  • Přípravu  kvalifikací postupů svařování WPQR.
  • Přezkoumání smluv se zákazníkem.
  • Kontrolu výrobní dokumentace a návrh vhodného řešení.
  • Výběr vhodného základního a přídavného materiálu.
  • Školení personálu a dozor nad prováděnou kvalitou svarů během výrobního procesu.
  • Kontrolní činnosti NDT
  • Tvorbu svařovacích plánů
  • Tvorbu plánů nedestruktivních kontrol svarů.

 

Díky své kvalifikaci a dlouholeté praxi se dokáži podívat na problematiku svařování v širších souvislostech nejen EWE/IWE ale i projektového manažera, pracovníka kvality i NTD pracovníka.

Kontakt

Kamil Smetana
Kotevní 1002/7
Praha 5, 150 00
IČ: 60474319
tel.: +420 737 049 397