Přejímky třetí stranou:

 

inspekce třetí stranou

Přejímky třetí stranou vytváří tlak na dodavatele a dává sílu kupujícím.

Jako nezávislý odborník zastupuji klienty při inspekcích a přejímkách u výrobců a dodavatelů  po celé Evropě a po celém světě, kde provádím inspekce a přejímky podle dohodnutého plánu kontrolních zkoušek. Jako nezávislý odborník posoudím shodu výrobku se zadáním.

Při těchto přejímkách a inspekcích využívám zkušeností, které jsem získal při spolupráci jak s českými, tak zahraničními obchodními partnery na velkých mezinárodních projektech v oblastech petrochemického průmyslu a svařovaných konstrukcí. Realizuji přejímky jak v oblasti svařovaných konstrukcí, petrochemického průmyslu kde využívám své znalosti svářecího inženýra a kvalifikace v metodách NDT, tak v ostatních průmyslových odvětvích.

Nabízím:

Předvýrobní inspekce u výrobců a dodavatelů

Při těchto inspekcích posoudím připravenost daného dodavatele splnit své závazky vůči odběrateli – vhodnost vybavení, výrobní kapacita, personální schopnosti, schopnost nakoupit včas a správně materiál a komponenty potřebné k výrobě (expediting audit).

Inspekce v průběhu výroby

Inspekce v průběhu výroby umožňuje potvrdit kvalitu výrobku a včas zachytit případné problémy. Poskytuje zákazníkovi představu o stavu a rozpracovanosti výroby, plnění termínů daných harmonogramem, průběžné kvalitě atd.. Do těchto inspekcí patří i účast na tlakových zkouškách nebo dozorování v průběhu svařování klíčových částí výrobku a NDT.

Finální přejímky

Finální přejímka –  někdy také nazývané „kontrola před odesláním“ – jedná se o nejčastější typ inspekce, kde posoudím kompletnost výrobku a jeho kvalitu před tím, než je výrobek odeslán zákazníkovi. Součástí může být i NDT kontrola svarů, kontrola dokumentů, materiálových atestů atd..

 

V průběhu všech typů přejímek a inspekcí vždy dbám na nezávislost, nestrannost a korektnost. Z přejímek vystavuji zprávu a stvrzuji protokoly jako třetí strana, tedy v souladu s EN 10204 „3.2“.

 

Kontakt

Kamil Smetana
Kotevní 1002/7
Praha 5, 150 00
IČ: 60474319
tel.: +420 737 049 397