Kdo jsem:

 

Jsem zkušený výrobní a projektový manažer s více než dvacetiletou praxí ve strojírenském průmyslu. Mými zákazníky jsou strojírenské firmy a poskytuji jim služby jako svářečský dozor, defektoskopické – NDT zkoušení svarů, přejímky třetí stranou a řízení projektů v oblasti svařování. Své zkušenosti jsem získával jak v malých a středně velkých firmách vlastněných českými majiteli, tak ve I velkých mezinárodních korporacích. Díky této praxi jsem získal hluboké teoretické i praktické zkušenosti v oblasti výrobních technologií, zejména svařování, svářečského dozoru a defektoskopického zkoušení svarů. Pracoval jsem pro mnoho strojírenských firem a nakonec jsem došel k závěru, že nic se nevyrovná práci na volné noze, kde se mohu rozvíjet, vzdělávat se a přizpůsobovat svůj čas potřebám klientů.

Mám zkušenosti s řízením projektů a zavádění nových výrob a technologií v oblasti svařování, obrábění a montáže. Za svou praxi jsem např. zaváděl nové výroby ve firmách, jako je ČKD Howden Compressors nebo Schäfer Menk.

Více než 12 let jsem majitel certifikátu EWE – EUROPEAN WELDING ENGINEER a jelikož chci svým klientům poskytovat ty nejlepší služby, pokračuji ve svém vzdělávání dále. Úspěšně jsem složil zkoušku na vizuální kontrolu dle ČSN EN ISO 9712, stupeň 2 a do konce roku složím zkoušky i na PT2 a MT2.

 

Co nabízím:

 

Svářečský dozor

Svářečský dozor vykonávám dle ČSN EN ISO 14 731 a zahrnuje v sobě:

 • Tvorbu svařovacích postupů WPS.
 • Přípravu  kvalifikací postupů svařování WPQR.
 • Přezkoumání smluv se zákazníkem.
 • Kontrolu výrobní dokumentace a návrh vhodného řešení.
 • Výběr vhodného základního a přídavného materiálu.
 • Školení personálu a dozor nad prováděnou kvalitou svarů během výrobního procesu.
 • Kontrolní činnosti NDT.
 • Tvorbu svařovacích plánů.
 • Tvorbu plánů nedestruktivních kontrol svarů.

 

Defektoskopické – NDT zkoušení svarů

 • Vizuální hodnocení svarů dle  ČSN EN ISO 6520-1, ČSN EN ISO 5817.
 • kapilární (penetrační) zkoušení svarů dle ČSN EN ISO 3452-1, ČSN EN ISO 3059, ČSN EN ISO 2377.
 • Vystavení protokolů o provedené zkoušce.

 

Přejímky třetí stranou

 • Předvýrobní inspekce u dodavatelů.
 • Inspekce v průběhu výroby.
 • Finální přejímky
 • Tlakové zkoušky.
 • Witness a hold points.
 • Kontroly stavu rozpracovanosti a plnění termínů (výroba, nákup).

 

Návrhy svařovacích linek, řízení projektů

 • Navrhování svařovacích linek, zavádění nových výrob, transfery výrob, materiálové toky, rozmístění pracovišť atd..
 • Řízení projektů v oblasti svařování a strojírenské výroby, studie proveditelnosti, harmonogram, rozpočet, personální zajištění.
 • Úprava a zefektivnění stávajících výrob a procesů.
 • Kontrolu a nastavení procesů na projektech.
 • Poradenskou činnost v oblasti svařování a svařovací techniky.
 • Zavádění nových technologií svařování.

 

 

Kontakt

Kamil Smetana
Kotevní 1002/7
Praha 5, 150 00
IČ: 60474319
tel.: +420 737 049 397

 

Certifikáty